Koulutus, kurssi, työpaja tai webinaari

Koulutuspaketit räätälöidään jokaiselle tilaajalle tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Koulutuksen kesto puolesta tunnista parin päivän kurssiin ja opetusmenetelmät valittavina sopivassa suhteessa luennosta toiminnalliseen työpajaan. 

Esiintyminen

Millainen on hyvä esiintyjä? Mihin esiintyjän pitää kiinnittää huomiota, jos haluaa vakuuttavuutta? Mitä voi tehdä esiintymisjännitykselle? 

Esiintymistilanteita eivät ole vain ns. lavalla oleminen, vaan samat esiintyjän kompastuskivet ja vaatimukset on hyvä oppia huomioimaan myös arkisissa esillä olemisissa. Esiintymiskoulutus on omiaan kaikkiin työpaikkoihin, joissa on asiakaspalvelutehtäviä. Some-videoiden tekeminen on lisääntynyt ja kameran edessä olemiseen liittyvät erilaiset haasteet, mutta pienellä harjoittelulla kenestä vain voi tulla omien some-kanaviensa tähti.

Luvassa on käytännöllisiä vinkkejä ja harjoituksia esiintymiseen yleisön edessä tai kameralle. Koulutuksen sisältö pohjautuu useiden esiintymiskouluttajien materiaaleihin.

Kohtaaminen

Kohtaamistaitojen tärkeyttä ei pidä vähätellä. Useimmat ihmiset ovat päivittäin monissa vuorovaikutustilanteissa, mutta kuka on ajatellut, kuinka voisi tulla paremmaksi niissä.

Kohtaamiskoulutus pohjautuu vuonna 2020 valmistuneeseen YAMK opinnäytetyön (Hyvän kohtaamisen käsikirjoitus) tutkimustietoon ja aiheeseen liittyvään kattavaan kirjalliseen aineistoon. Aineisto soveltuu tukemaan työyhteisön sisäistä viestintää ja asiakaskontaktien dialogisuuden parantamista.

Koulutuksen harjoitteet ovat sovellettu teatterin- aktiivisen kuuntelun ja minä-viestinnän harjoitusmateriaaleista. Luvassa on helppoja käytännönohjeita oman sanattoman viestinnän parantamiseksi, dialogisuuden aikaansaamiseksi ja yleisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. 

Improvisaatio

Improvisointi on kykyä pysyä hetkessä ja ratkaista ongelmat tasavertaisessa suhteessa toisien kanssa. Omia improvisointitaitoja kehittämällä voi vähentää arkipäivän stressiä, lievitää ihmisten kohtaamiseen liittyvää jännittämistä ja parantaa yksilön yhteistyötaitoja.

Improvisaation avulla voidaan käsitellä myös erilaisia ongemia ja poistaa muutokseen liittyviä pelkotiloja. Improvisaation ohella koulutuksessa voidaan tutustua myös tarina- ja forum-teatteriin, immersiivisiin esitysmuotoihin,  saduttamiseen, sosiodraamaan sekä erilaisiin toiminnallisiin tai kerronnallisiin draamakasvatusmenetelmiin.

Improvisaatiokoulutus on aina toiminnallinen koulutus, mutta näyttelmisen sijasta voidaan halutessa käyttää luovan kirjoittamisen tai erilaisten taidemenetelmien hyödyntämistä.