Yhteisötaiteilija

26.03.2023

Yhteisötaiteilijalla on kaksi näkökulmaa taiteen tekemiseen. Toisaalta mahdollistaa yhteisöiden sisällä dialogisuutta, palvelumuotoilua tai toiminnan suunnittelua taiteen keinoilla. Toinen näkökulma on tuottaa taidetta yhteisön näkökulmista tai toiveista käsin yhdessä ryhmän kanssa. Yhteisötaiteilijalta vaaditaan taideosaamisen lisäksi ryhmän ohjaamiseen, palvelumuotoiluun, sisällön tuottamiseen ja dialogisuuteen liittyviä taitoja. 

Yhteisötaidetta olen tehnyt yhteensä yli 20 vuotta.